สอน

เช่นเดียวกับเครื่องมือใด ๆ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับกรรไกรของคุณอย่างถูกต้อง
วิดีโอสอนครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงวิธีการสลับระหว่างอุปกรณ์จับยึด
แบบฝึกหัดการสนทนาทางวิดีโอ 1 ถึง 1 เกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จาก eBlade ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กรุณาส่งอีเมล์ support@ebladescissors.com เพื่อตั้งค่าการโทรของคุณ